Equipe Soft Oil

Används för att olja in sadeln.

330,00 SEK  • Artnr: EQ01

Beskrivning av artikel

När sadeln är ny  skall den oljas in ordentligt, över, under och emellan, dock ej Sadelstropparna. Lättast är att använda en liten svamp.  Låt oljan sugas in över natten och torka eventuellt överflöd. Upprepa vid behov.

Inoljningen kan behöva göras om några gånger per år och skulle skinnet tappa sin smidighet och bli rynkigt när man böjer på tex kåporna är det hög tid att olja in sadeln igen. Var dock noga med att inte olja in för ofta/för mycket eftersom kalvskinnet i sadeln kan bli mättad på olja. Då finns det en risk att klavskinnet släpper från lädret under.

För daglig vård av sadeln används Soft Care.

Om sadeln blivit mycket smutsig och du gjort den ren med Soft Clean ska du alltid olja in sadeln efteråt med Soft Oil.

Se även

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen