Köpvillkor Sadelpartners Webshop

Som kund hos Sadelpartner Sverige AB omfattas du av Konsumentköplagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


1. Tillämplighet
Sadelpartner Sverige AB Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller för köp i vår webshop.


2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Sadelpartner Sverige AB:s webbsida utgör Sadelpartner Sverige AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Sadelpartner Sverige AB:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. 

Generell information om produkterna på Sadelpartner Sverige AB:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Sadelpartner Sverige AB hänvisar till respektive tillverkare för mer information. 


3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Sadelpartner Sverige AB:s webbsida som uppdateras över tid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms. 

Sadelpartner Sverige AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Sadelpartner Sverige AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. 

Frakt tillkommer på samtliga leveranser med enhetspris om 75kr. 


4. Betalningsvillkor
Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Sadelpartner Sverige AB:s webbsida innebär ett betalningsansvar.
Betalningen erläggs via Payson i webshopen.

5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Sadelpartner Sverige AB accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Sadelpartner Sverige AB:s lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.


6. Ändring/avbeställning av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Sadelpartner Sverige AB, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring sker per e-post: Johan@sadelpartner.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd. 

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Sadelpartner Sverige AB per e-post till johan@sadelpartner.se. Om ordern har hunnit expedieras av Sadelpartner Sverige AB kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 200 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Sadelpartner Sverige AB haft med anledning av avbeställningen.


7. Leverans
En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel inom 1-2 arbetsdagar.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Sadelpartner Sverige AB normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan har längre leveranstid, normalt 5-7 veckor. Om en leverans är försenad meddelar Sadelpartner Sverige AB dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Sadelpartner Sverige AB per email johan@sadelpartner.se. 

Din order levereras till närmaste utlämningsställe. Observera att hemkörning inte ingår.
Notera att varor inte kan avhämtas hos Sadelpartner Sverige AB. Order hos Sadelpartner Sverige AB kan komma att dellevereras. 

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Sadelpartner Sverige AB står risken för varan tills varan är utlämnad till dig. 

Leverans kan endast ske inom Sverige. 

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 200 kr (inklusive moms) för att täcka Sadelpartner Sverige AB:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor. 

8. Ångerrätt
Vid köp av varor från Sadelpartner Sverige AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Sadelpartner Sverige AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Sadelpartner Sverige AB via email johan@sadelpartner.se. Du kan också meddela Sadelpartner Sverige AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Sadelpartner Sverige AB. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till Sadelpartner Sverige AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Sadelpartner Sverige AB inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Sadelpartner Sverige AB och bekostas av kunden.

Det belopp som du betalat för varan exklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Sadelpartner Sverige AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Sadelpartner Sverige AB för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp
För varor ur Sadelpartner Sverige AB:s ordinarie sortiment accepterar Sadelpartner Sverige AB retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan, dock ej fraktkostnad i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

10. Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Sadelpartner Sverige AB. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via email johan@sadelpartner.se. Varan ska därefter returneras till Sadelpartner Sverige AB enligt de instruktioner som fås i samband med reklamationen.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Sadelpartner Sverige AB dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

Sadelpartner Sverige AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den fel beskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Sadelpartner Sverige AB:s kostnader för returen.

11. Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) skall återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. 
Leveransadress för returen fås efter kontakt med Sadelpartner Sverige AB.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Sadelpartner Sverige AB tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

12. Transportskador
Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Sadelpartner Sverige AB på email johan@sadelpartner.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Sadelpartner Sverige AB enligt ovan.

13. Garanti
Garantitiden kan skilja sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Sadelpartner Sverige AB direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Sadelpartner Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel
Sadelpartner Sverige AB:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Sadelpartner Sverige AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada som produkterna orsakar.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen